Siden opdateres snarest
Jeg befinder mig i krydsfeltet mellem design, kunst og illustration, for at kunne beskæftige mig med komposition, fortælling og materiale. Det er en undersøgelse af verden gennem det visuelle sprog, og der ligger oftest en undren over et forhold i  samfundet til grund for mit arbejde. 
Det er vigtigt for mig konstant at udfordre min kreative proces og visuelle udtryk igennem eksperimentering/eksperimenter, nye teknikker og samarbejder. Jeg er interesseret i hvordan intuition spiller en rolle i den æstetiske tilblivelse og komposition. Jeg arbejder med mange forskellige visuelle udtryk og materialer og finder det berigende at kunne vekselvirke mellem det planlagte og det tilfældige i billededannelsen. Jeg er optaget af relationen mellem billeder, hvordan de bidrager til hinanden og ligeledes deres relation til tekst.
At udtrykke mig visuelt er en måde skabe et rum for reflektion, kommentarer og formidling. Det er et sted hvor æstetik og funktion, virkelighed og fantasi, alvor og sjov mødes, og hvor der altid er mere at gå på opdagelse i.'


Back to Top